تولیدات شرکت برنج شاندیز

انواع تولیدات شرکت برنج شاندیز مهاجر مشهد پویا

برنج شاندیز

***************************

برنج پاکستانی با برند شاندیز و برند مهاجر

برنج پاکستانی

نوع برنج بسته بندی شده در کیسه های شاندیز و مهاجر سوپر باسماتی درجه ۱ می باشد که دانه شکسته آن در زمان بسته بندی کمتر ۳% می باشد این محصول کاملاًیک دست بوده و تاریخ تولید آن (زمان برداشت از زمین) بیش از نه ماه می باشد و لذا برای پخت صنعتی در هتلها و رستورانها مناسب می باشد در پخت خانگی نیز به هر دو صورت صافی و یا دمی قابل پخت می باشد.

***************************

برنج پاکستانی با برند ۱۲۱۲

برنج پاکستانی خوب

نوع برنج بسته بندی شده در کیسه های برند ۱۲۱۲(۱۲۱۲) از باسماتی ۳۸۶ انتخاب گردیده است این محصول با استفاده از دستگاه های تمام اتوماتیک بدون دانه شکسته و کاملاً یک دست بسته بندی گردیده و از نظر قیمت حدود ۳۰% ارزانتر از سوپر باسماتی بوده و برای مصرف خانواده ها توصیه می گردد و از طرف شرکت با شعار کمک به اقتصاد خانواده شناخته شده است.

***************************

کلیه برنج های وارداتی شرکت با نظارت سازمان محترم غذا و دارو وزارت بهداشت بسته بندی و پس از آن در زمان ورود با تأیید آزمایشهای مختلف و سلامت آن از گمرگ جمهوری اسلامی ترخیص می گردد.