دهمین مرحله قرعه کشی برنج شاندیز

دهمین مرحله قرعه کشی برنج شاندیز انجام شد

نتیجه قرعه کشی
همزمان با ولادت حضرت رسول اکرم (ص) و امام صادق (ع) (۱۳۹۵/۰۹/۲۷)

قرعه کشی دهمین مرحله برنج شاندیز به صورت پیامکی بین ۲۰۰,۰۰۰ نفر از مصرف کنندگان محترم برنج شاندیز انجام شد که از بین آنها تعداد ۱۵۰ نفر به قید قرعه  انتخاب شدند

برندگان خوش شانس شهر مشهد

قرعه کشی برنج شاندیز

قرعه کشی برنج شاندیز

قرعه کشی برنج شاندیز

قرعه کشی برنج شاندیز

برندگان خوش شانس شهر تربت حیدریه

نتایج قرعه کشی برنج شاندیز

برندگان خوش شانس شهر قم

برندگان خوش شانس شهر چناران

نتایج قرعه کشی برنج شاندیز

برندگان خوش شانس شهر تبریز

نتایج قرعه کشی برنج شاندیز

برنج شاندیز

برندگان خوش شانس شهر شیروان

نتایج قرعه کشی