دوازدهمین مرحله قرعه کشی برنج شاندیز

دوازدهمین مرحله قرعه کشی برنج شاندیز انجام شد

نتیجه قرعه کشی
همزمان با ولادت حضرت رسول اکرم (ص) و امام صادق (ع) (۱۳۹۶/۰۹/۱۵)

قرعه کشی دهمین مرحله برنج شاندیز به صورت پیامکی بین ۳۰۰٫۰۰۰ نفر از مصرف کنندگان محترم برنج شاندیز انجام شد

برندگان خوش شانس شهر شیروان

شیروان12

برندگان خوش شانس شهر تبریز

تبریز12

 

برندگان خوش شانس شهر تربت حیدریه

حیدریه12

برندگان خوش شانس شهر چناران

چناران12

برندگان خوش شانس شهر سبزوار

سبزوار12

برندگان خوش شانس شهر شاهرود

شاهرود12

برندگان خوش شانس شهر مشهد

مشهد12-1

مشهد12-2

مشهد12-3

مشهد12-4