نتایج قرعه کشی

جهت شرکت در قرعه کشی مرحله بعدی شماره کد موجود داخل کیسه های برنج همراه با نام ، نام خانوادگی و شهر محل

سکونت خود را به سامانه شرکت برنج شاندیز (۳۰۰۰۸۸۰۰۰۱)  پیامک نمایید.

ضمنا ارائه اصل جا کلیدی که کد قرعه کشی روی آن ثبت گردیده هنگام تحویل جایزه ، الزامی باشد

اسامی برندگان دهمین مرحله قرعه کشی برنج شاندیز

اسامی برندگان یازدهمین مرحله قرعه کشی برنج شاندیز

اسامی برندگان دوازدهمین مرحله قرعه کشی برنج شاندیز