مقالات سایت

یلدا مبارک

یلدا مبارک

برنج شاندیز همراه سفره های ایرانی دربلندترین شب سال   🍛برنج شاندیز مهاجر 🍛 بیش از دو دهه تجربه 📲 @shandizrice_ir 💻 www.shandizrice.ir ☎️روابط عمومی: ۳۳۷۲۳۸۰۲-۰۵۱ 📞صدای مشتری:۳۳۷۲۳۸۰۰-۰۵۱ آدرس:مشهد بلوار رستمی .رستمی۳۹پلاک۳ شرکت شاندیز مهاجرمشهد پویا  

برنج سوپر کرنل باسماتی شاندیز

برنج سوپر کرنل باسماتی شاندیز

🍛برنج شاندیز مهاجر 🍛 بیش از دو دهه تجربه 📲 @shandizrice_ir 💻 www.shandizrice.ir ☎️روابط عمومی: ۳۳۷۲۳۸۰۲-۰۵۱ 📞صدای مشتری:۳۳۷۲۳۸۰۰-۰۵۱ آدرس:مشهد بلوار رستمی .رستمی۳۹پلاک۳ شرکت شاندیز مهاجر مشهد پویا

میلاد پیامبر اکرم

میلاد پیامبر اکرم

برنج شاندیز مهاجر میلاد پیامبر اکرم را به تمامی مسلمانان جهان تبریک میگوید 🍛برنج شاندیز مهاجر 🍛 بیش از دو دهه تجربه 📲 @shandizrice_ir 💻 www.shandizrice.ir ☎️روابط عمومی: ۳۳۷۲۳۸۰۲-۰۵۱ 📞صدای مشتری:۳۳۷۲۳۸۰۰-۰۵۱ آدرس:مشهد بلوار رستمی .رستمی۳۹پلاک۳ شرکت شاندیز مهاجر مشهد پویا